the Thistle Pipe Band

HISTORIA 

The Thistle Pipe Band

The Thistle Pipe Band har en lång och spännande historia bakom sig. På denna sida presenterar vi litet om bandet genom tiderna.

Per Colliander

Grundare av The Thistle Pipe Band

Per Colliander var en visionär från Stockholm och är känd som grundare av The Thistle Pipe Band.

Med sin passion för skottland, musiken och starka intresse om tradtionerna, bidrog han till att skapa en levande säckpipekultur i landet.

Med några likasinnade entusiaster han samlade och spelade tillsammans med, bildade de the Thistle Pipe Band efter militär förebild 1968. 


The Thistle Pipe Band har blivit en ledande kraft inom den skotska musiktraditionen i Sverige och blev en inspiration för många unga musiker som drömde om att spela säckpipa eller trumma.

Bandet har under många år gästat otaliga evenemang och tävlingar.

Per Colliander lämnade oss allt för tidigt, men han lämnade ett stort arv efter sig.

Hans vision har gjort The Thistle Pipe Band en plattform för musiker att utvecklas och uppleva den rika skotska musiktraditionen.

Tack vare hans och hans vänners engagemang och målinriktade arbete skapades grunden för all säckpipa och trumma i Sverige. Idag finns flera säckpipeband i landet, och tre av dem finns i Stockholm och alla förvaltar de en del av Per Collianders arv och den vision som fanns när allt började 1968.

The Thistle Pipe Band STOCKHOLM

Bandet som det såg ut i början när den skotska bandmusiken grundades Sverige 1968. 

Så här presenterades The Thistle Pipe Band på 90 talet.

I Sverige har skotsk säckpipemusik en gemensam källa.

Källan heter The Thistle Pipe Band - här startade en gång allt.

Året var 1968. Grundaren var löjtnant i reserven vid K 3, Kungliga Livgardets Dragoner.

På den tiden fanns inga kunskaper i Sverige på området, varför instruktörer regelbundet besökte bandet från Skottland.

Idag har bandet egna skolor för utbildning av all personal.


The Thistle Pipe Band har fyra kårer:

- en säckpipekår

- en trumkår

- en trumpetkår

- en drillkår


Åren 1985-1991 var bandets verksamhet förlagd till Kungliga Livgardets Dragoner, K1,Stockholm.

Sedan årsskiftet 1991/92 har bandet sitt högkvarter vid Kungliga Krigsskolan Karlberg i Stockholm. Samtliga medlemmar är antingen aktiva eller reservofficerare eller knutna till den frivilliga försvarsrörelsen.


The Thistle Pipe Band upprätthåller 360-åriga traditioner. Redan är 1612 började Gustaf II Adolf värva skotska soldater till sina armeer. Skottarna samlades så småningom i den Gröna Brigaden, vars chef blev överste Sir John Hepburn, vilken tillsammans med sin bror kommit till Sverige på 1620-talet. Den Gröna Brigaden bestod av fyra skotska regementen, vilka samtliga utmärkte sig för stor tapperhet under det 30-åriga kriget i Tyskland. Kungen hade även en Blå och en Gul Brigad. Brigadernas namn härrör från färgerna pá soldaternas vapenrockar och standar. Sir John Hepburn tjänade den svenske kungen till år 1632, då kungen kritiserade Hepburn för dennes katolska tro och för att Hepburn hade ett alltför utsmyckat bröstharnesk.

Hepburn lovade att aldrig mer tjäna den otacksamme svenske kungen, men bistod ändå, kort därpå,Gustaf II Adolf, på dennes enträgna begäran, under en skärmytsling.


Omedelbart därefter lämnade Sir John svensk tjänst och begav sig till Frankrike, där han efter kungens död vid Lützen år 1632, samlade skottarna kring sig i vad som kom att bli Storbritanniens första och äldsta linje-regemente, The Royal Scots (The Royal Regiment).


Sir John dödades år 1636 vid belägringen av Saverne. Han hade dà just utnämnts till marskalk av Frankrike. När The Royal Scots firade sitt 350-årsjubileum år 1982 sändes en delegation till K1/I 1, Stockholm. Carl XVI Gustaf besökte även Edinburgh. På så vis återknyts i modern tid den gamla förbindelsen mellan de svenska och skotska förbanden. Sedan år 1985-86 har The Thistle Pipe Band ett väl etablerat samband med The Royal Scots genom årliga besök och framträdanden saval i Tyskland som i Sverige. I Stockholm skedde det senast vid K1 Tattoo till Häst i Globen år 1989.


Musikkårerna har en i stort gemensam repertoar. The Thistle Pipe Band framträder huvudsakligen utomlands i olika militära sammanhang. Bandet är det enda icke-brittiska band från Västeuropa som inbjudits till Edinburgh Tattoo. The Thistle Pipe Bands mâlsättning är att vidmakthålla de över 350 år gamla svensk-skotska soldat traditionerna, att fungera som en förbindelselänk mellan regementena och att arbeta för ett vidare samarbete grundat på ett månghundraårigt gemensamt kamratskap.

Bild från Werl Västtyskland 1989.

Orginalbilden som senare anvädes i foldern ovan.

The Thistle Pipe Band spelar med 1st Batallion the Royal Scots i samband med ett tattoo i staden.

Bandet bodde i deras kaserner och umgicks med sina kollegor.

Konvolut från en gemensam skiva som Arméns Musikpluton och The Thistle Pipe Band medverkade på.

Inspelningen av Svea Livgardes marsch gjordes i musikaliska akademiens stora sal och övrigt spelades in i Eklidens skolas aula i Nacka.