The Thistle Pipe Band


The Thistle Pipe Band är ett säckpipsband med militär förebild, förlagt p?Karlbergs Slott i Stockholm.
Grundat 1968 är vi Sveriges äldsta säckpipsband och vi utbildar våra musiker från grunden i såväl säckpipa eller trumma i sig som ett snyggt och precist framförande.
Kontakta oss för förfrågningar om spelningar eller utbildning.

info@thistlepipeband.com

The Thistle Pipe Band is a Pipe Band of military model, based at Karlberg in Stockholm.
Established in 1968 we are the oldest Pipe Band in Sweden and we train our musicians from scratch in the bagpipes or drums as well as a neat and precise performance.
Please contact us for requests regarding performances or training.