The Thistle Pipe Band


The Thistle Pipe Band är ett säckpipsband med militär förebild, förlagt på Franska Skolan i Stockholm.
Grundat 1968 är vi Sveriges äldsta säckpipsband och vi utbildar våra musiker från grunden i såväl säckpipa eller trumma i sig som ett snyggt och precist framförande.
För förfrågningar om spelningar, kontakta oss på info@thistlepipeband.com . Vill du börja spela, ring oss på 070-290 66 00.


The Thistle Pipe Band is a Pipe Band of military model, based at Ecole Francaise in Stockholm.
Established in 1968 we are the oldest Pipe Band in Sweden and we train our musicians from scratch in the bagpipes or drums as well as a neat and precise performance.
For requests regarding performances, please contact us at info@thistlepipeband.com For tutoring, give us a call on +46 (0)70-290 66 00.