xpsoccer,nike mercurial superfly

::: The Thistle Pipe Band :::
http://www.tarduccielettromeccanica.it/images/343.html
http://www.elbousten.com/images/223.html
http://www.violastoccopiu.it/public/126.html
http://www.studiodse.it/public/27.html
http://www.lacasadeltiramisu.it/images/188.html
http://www.imobiliariacruzeiro.com/images/23.html
http://www.gokceicdekorasyon.com/images/32.html
http://www.gateautomationkerala.com/images/147.html
http://www.saswc.or.kr/images/106.html
http://www.vivaioagj.it/images/315.html
http://www.missaoviagenstecnicas.com.br/75.html
http://www.pabxsystemsdubai.com/images/165.html
http://www.aran.tv/images/289.html
http://www.stephensgordon.co.uk/Images/113.html
http://www.dic.pt/fich/251.html
http://www.oboenahistoria.com.br/images/319.html
http://www.sel.com.tn/images/242.html
http://www.vivaioagj.it/images/319.html
http://www.rvrweb.com.br/Images/166.html
http://www.ilbarocco.eu/images/202.html
Historik

Tidigare uppträdanden

Rekrytering

Anlita bandet

Instrument

Uniformer

Bildgalleri

Händelsebok

Gästbok

Länkar

Hem

Medlemsinfo


         

Pipkåren

I pipkåren förenar man den svåra konsten att spela säckpipa med att marschera och utföra figurativa moment.

Det brittiska Queens Regulations utgör bandets grund i drill och exercis, liksom användandet av Pace Stick, för att uppnå korrekt steglängd och avstånd mellan leden.

Instrumentet, The Great Highland Warpipe, kommer liksom våra uniformer, från Storbritannien.

 

 

 

 

Teknik och melodier lär man sig på ett övningsinstrument (P/C - Practice Chanter). Sedan för man över det man lärt sig till den riktiga säckpipan. Vi tränar varje vecka året runt på Militärhögskolan Karlberg, Karlbergs Slott i Stockholm och har som målsättning att på ett år lära en nybörjare att spela någon eller några melodier. Förutsättningen för all melodiinlärning är dock en viss tekniknivå. Tiden som går åt för att lära sig detta beror på rekryten själv. Ju mer han tränar, desto mer ställer vi upp och hjälper till.

 

 

 

 

Trumkåren

Trumkåren är den enhet som backar upp pipkåren. Trummorna är målade i Storbritannien med svenska segernamn och deviser från 1600-talet och framåt. Kåren är den äldsta i sitt slag i Sverige och använder tre typer av trummor:

a) Virveltrumman (the Side Drum) fyller ut musiken och nyanserar den genom en speciell teknik som utvecklas genom regelbunden träning.Trots att det är relativt svårt att spela virveltrumma inriktar vi oss på att lära en komplett nybörjare att spela och marschera hjälpligt på ett år. Beroende på rekryten själv kan det ta längre eller kortare tid. En hängiven elev erhåller ökat stöd från bandet.

b) Tenortrumman kan i det närmaste jämföras med en puka. Trumman kan tonmässigt sägas utgöra mellanregistret i trumkåren. Speltekniken är inte lika avancerad som i fallet med virveltrumman men desto mer elegant. Att spela tenortrumma är lika mycket en visuell som en musikalisk verksamhet då man snurrar sina trumstockar mellan slagen, någor som kallas flourishes. Tenortrumslagarna bär av tradition leopardskinn till sina uniformer.

c) Bastrumman är bandets hjärta. Bastrumslagaren påverkar hela bandets tempo med sina slag. Bastrumslagaren kvitterar också tamburmajorens tecken vad gäller avslutande av musikstycke och ibland andra musikaliska eller figurativa förändringar. Bastrumslagaren bär, liksom tenortrumslagaren, en djurhud till sin uniform. I TPB har han oftast ett tigerskinn.

 

 

 

Buglekåren

Buglekåren eller trumpetarkåren som den också kallas, tillkom 1989. Tidigare var det trumkåren som blåste i hornen. Instrumenten är brittiska jägarhorn (kan liknas vid en trumpet utan ventiler) stämda i B flat, och det som spelas är både signaler och marscher komponerade för bugle och trumpet.

Som buglespelare har Du stora chanser att få göra soloframträdanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drillkåren

Drillkåren

Drillkåren är den yngsta av kårerna. Den sattes upp hösten 1990 och ägnar sig uteslutande åt exercis. Avsaknaden av instrument gör det möjligt att utföra mer avancerad exercis som t.ex. utökade figurativa program och sabelexercis. Sabeln som används är "the regulation sword for Highland regimental officers and Warrant officers other than Field officers - m/1831".

 

THE THISTLE PIPE BAND, P.O.B 27272, SE-102 53 STOCKHOLM
T. +46 (0)8-661 84 37,
info@thistlepipeband.com